• Ağaçlandırmada Köylere Hibe Desteği
    Ağaçlandırmada Köylere Hibe Desteği

    2019 Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında, ağaçlandırma alanında 180 bin 684 hektar etüt-proje, 17 bin 871 hektar ağaçlandırma tesis ve 153 bin 428 hektar ağaçlandırma bakım çalışması yapıldı.