Sarıçay’da inceleme başlatıldı!

Çanakkale’nin ortasından geçen Sarıçay’da oluşan kötü koku ve renk değişiminden kaynaklanan sözlü ve yazılı şikâyetler ile yerel gazetelerde çıkan haberler sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlattı.


Sarıçay’da inceleme başlatıldı!

Çanakkale’nin ortasından geçen Sarıçay’da oluşan kötü koku ve renk değişiminden kaynaklanan sözlü ve yazılı şikâyetler ile yerel gazetelerde çıkan haberler sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden konuyla alakalı yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi; “Söz konusu kirliliğin sebeplerinin araştırılması için İl Müdürlüğümüz teknik personelince inceleme ve denetim çalışmaları yapılmaktadır. İl Müdürlüğümüz teknik personelince 29/06/2020 tarihinde Sarıçay Deresinde Troya Köprüsünde başlayarak Çanakkale Boğazına kadar olan bölgede gerçekleştirilen denetimlerde; Sarıçay üzerinde Troya Köprüsünden asma köprüye kadar suyun renginin yeşilimsi, asma köprüden Çanakkale Boğazına döküldüğü yere kadar olan kısımda suyun renginin kahverengiye yakın bir renk olduğu, ayrıca Sarıçay Deresine su deşarjı bulunan yağmur suyu kanalları tespit edilmiştir. Su akışı olan 3 adet yağmur suyu kanalından gelen sulardan pH, KOİ, AKM, BOİ, Çözünmüş Oksijen parametrelerine bakılmak üzere Bakanlığımızdan yetkili laboratuvar ile numuneler alınmıştır. Sarıçay yüzeyinde görülen yüzer maddelerin atık karakterizasyonunun belirlenmesi için numune alınmış ve analizi yapılmak üzere laboratuvar yetkililerine teslim edilmiştir.

İlimiz Merkezinin İçme ve Kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı su toplama havzasında içerisinde yer alan yerleşim birimlerinden kaynaklanan atık suların mevcut durumlarının tespiti, atık suların toplanarak havza dışına çıkarılması ve bertarafı konularının incelenmesi ve bu yönde yapılacak uygulama projeleri ve işlerin yürütülebilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüz koordinasonunda, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 252. Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin yeraldığı, Atikhisar Barajı Su Toplama Havzası inceleme komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, saha çalışmaları yaparak inceleme ve değerlendirme raporu hazırlayacaktır.

Ayrıca, İl Müdürlüğümüz teknik personelince 09/06/2020 tarihinde Sarıçaya arıtılmış atıksularını deşarj eden Çanakkale Belediye Başkanlığı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan inceleme ve denetimlerde; atıksu arıtma tesisinin faaliyette olduğu, Arıtma Tesisinin 19/01/2016-19/01/2021 tarihleri arasında geçerli olan Çevre İzin Belgesinin bulunduğu, atıksu arıtma tesisi çıkışında kurulu olan Sürekli Atıksu İzleme sisteminin çalıştığı ve Bakanlığımıza online veri gönderiminin yapıldığı tespit edilmiştir. Denetim kapsamında atıksu arıtma tesisi çıkışından Bakanlığımızdan yetkili laboratuvara anlık atıksu numunesi aldırılmıştır. İl Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar devam etmekte olup; analiz sonuçlarının raporlanması ile birlikte kapsamlı çalışma raporu sunulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”